Financiële stukken ontvangen? Financiële stukken ontvangen?
Eventueel is er op aanvraag een uitgebreide jaarrekening Kerk beschikbaar. Mochten de rekeningen aanleiding geven tot vragen, dan kunt u contact opnemen met de betreffende penningmeester.
Penningmeesters zijn: Kerk: dhr. J. Visser; Zending: dhr. B. Stelpstra en Diaconie: dhr. J. Hoogsteen.

De kerkenraad
terug