woensdag 6 april 2022

Filmavond

Locatie: 
 De Rank
Tijdstip: 
 19.30
Prijs: 
 entree is gratis (collecte onkosten)

Risen is het epische Bijbelse verhaal van de Verrijzenis, maar verteld vanuit het oogpunt van een ongelovige.
Clavius, een machtige Romeinse tribuun en zijn schildknaap Lucius, moeten het mysterie van wat er met Jezus van Nazaret in de weken na de kruisiging is gebeurd, oplossen.
Zo kunnen ze de geruchten dat de Messias is opgestaan weerleggen en een oproer in Jeruzalem voorkomen.

terug