Eindejaarscollecte

Eindejaarscollecte
De afgelopen week ontving u de eindejaarscollecte. Een eindejaarsgift van gemeenteleden of andere mensen die het werk van onze kerk willen steunen, is extra welkom in deze tijd. Ook nu de diensten in de kerk niet door kunnen gaan. 

U kunt een gift overmaken op rekening: NL09RABO0340800372 Eindejaarscollecte tnv Prot.gem. Marrum-Westernijtskerk. Alvast dank.
terug