Collectedoel: Samen in actie tegen corona Collectedoel: Samen in actie tegen corona

Om te voorkomen dat de ramp zich uitbreidt naar omringende landen, en ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.

Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is grote behoefte aan zuurstof, zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig.

Onze vraag is eenvoudig en dringend tegelijk: Helpt u mee om de gevolgen van deze ongekende ramp zoveel mogelijk te beperken?

U kunt uw bijdrage in de melkbus in de hal van onze kerk en/of overmaken op het bankrekeningnummer van de Zending en Evangelisatie NL21 RABO 0340 8016 11 o.v.v. “Samen in actie tegen corona” 
 
terug