1ste Collecte 25 juli, Diaconie, landelijke bijdrage 1ste Collecte 25 juli, Diaconie, landelijke bijdrage
Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld en onroerend goed. Om dit geld bijelkaar te krijgen zal er dit jaar een aantal keren voor gecollecteerd worden.

 
terug