1e collecte Diaconie 1e collecte Diaconie
St. Het Lichtpunt Kollumerzwaag
Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen die dat nodig hebben. Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk Opvang, Begeleiding, Ontmoeting, Dagbesteding en de Kringloopwinkel Lichtpuntloods in Kollumerzwaag.

Gesteund door bijna 200 vrijwilligers die betrokken zijn bij het Lichtpunt, giften van kerken en donateurs, kunnen zij mensen opvangen en begeleiden. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL66 INGB 0003 9894 12 t.n.v. St. Lichtpunt, Kollumerzwaag of via de collecte in de kerk.

 
terug