PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Zondag 8 april collecte voor de zending

Zondag 8 april collecte voor de zending
Zondag 8 april is de  1e collecte  voor de zending
en wel voor het project
“Zending in Suriname”
van  EO Metterdaad

 
 
 
‘We willen dat het geloof wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie’
Marco en Marjolein wonen en werken onder Surinaamse indianen
Ruim vijf jaar geleden werden Marco en Marjolein door de christelijke zendingsorganisatie CAMA uitgezonden naar Suriname. Daar wonen ze afwisselend in twee indianendorpen in de jungle: de ene drie maanden in Lawa, de andere drie in Apetina. De Wayana-gemeenschap in hun gebied kwam zo’n vijftig jaar geleden voor het eerst in aanraking met het christendom. De gemeenschap bestaat uit zo'n 2000 mensen, van wie naar schatting 90% christen is. Het echtpaar begeleidt de leiders van lokale kerken en helpt hen bijvoorbeeld met het voorbereiden van de diensten. “We vinden het belangrijk dat zij het werk doen, en dat wij slechts ondersteunen.”
Het echtpaar kent Suriname goed; ze woonden er in de jaren tachtig en negentig ook al. Marco: “De vorige zendingswerkers rondden hun werk in 2012 af, waarna de lokale kerkleiders juist om mensen vroegen die hen wilden coachen. Toen we dat hoorden, voelden we ons geroepen om te gaan.”
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.