PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
zondag 27 januari . . . collecte voor de zending

zondag 27 januari . . . collecte voor de zending
Zondag 27 januari . . is de 1e collecte voor “de zending” . .
en wel voor:
“LEPRAZENDING”

“Hoe dichtbij durf jij te komen”
  
In veel landen staan leprapatiënten er helemaal alleen voor: Dat was al zo met melaatsen in de Bijbelse tijd. En wat dat betreft is er weinig veranderd. Van het ene op het andere moment keert de samenleving zich tegen leprapatiënten. Veelal uit angst voor. . en onwetendheid over de ziekte.

Lepra is een oude ziekte, die ook in de 21e eeuw nog honderdduizenden slachtoffers per jaar maakt. Daarom wordt ieder jaar op een zondag van januari speciale aandacht gevraagd voor de uitzichtloze situatie waarin veel leprapatiënten verkeren. In landen waar lepra actueel is gebeurt dat vaak door middel van (voorlichtende) evenementen en demonstraties. In Nederland roept Leprazending ieder jaar de kerken op aandacht te besteden aan de slachtoffers van lepra, bijvoorbeeld door in de kerkdienst op die dag te preken over lepra (‘melaatsheid’), te bidden voor leprapatiënten, hun familie en hun zorgverleners, en/of te collecteren voor een lepraproject

 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.