Collecte ZOA Vluchtelingenwerk Collecte ZOA Vluchtelingenwerk

Door de coronacrisis stijgen de prijzen van voedsel en is het steeds moeilijker producten te verkopen. Dit leidt ertoe dat gezinnen hun inkomsten zien dalen en geen voeding meer kunnen kopen.

Op dit moment krijgen mensen in vluchtelingenkampen in Irak en kwetsbare gezinnen in Sri Lanka het voedsel dat ze zo hard nodig hebben.U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL 02 RABO 0387 5120 12 t.v. ZOA Internationaal Vluchtelingenwerk

terug