PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
zondag 15 september . . . "collecte voor de zending" zondag 15 september . . . "collecte voor de zending"
Zondag 15 september . . . is de 1e collecte  t.b.v.

ZOMERZENDINGSWEEK
. . . en wel voor: Kerk in Actie 

“Bouw de kerk in Syrië weer op”

Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 18 miljoen Syriërs zijn meer dan 12 miljoen mensen van huis en haard verdreven. Zij zochten een veilig heenkomen elders in Syrië of in de buurlanden als Jordanië en Libanon.
Meer dan 50% van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest. Nu het in sommige delen van Syrië langzaam veiliger wordt, keren mensen terug naar hun oorspronkelijke woonplaats en proberen hun leven daar weer op te bouwen.
Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van hun dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk functioneert, komt er weer leven.
De kerken bieden effectief hulp aan ontheemden in eigen land, ongeacht afkomst, religie op politieke voorkeur.
Syrische kerken, de grote Grieks-Orthodoxe Kerk van Antiochië voorop en daarna ook de Syrisch-Orthodoxe Kerk, zijn de grootste particuliere hulpverleners in Syrië. Zij stellen de betrokkenheid van kerken in Nederland zeer op prijs. Zij ervaren die als steun in de rug.
Dankzij de financiële bijdrage van onze kerk kunnen kerken in de regio ontheemden en vluchtelingen helpen met onderdak, medische zorg, water, onderwijs, kacheltjes, voedsel en hygiëne-pakketten. Met hun netwerk van kerkelijke gemeenten door heel Syrië, Libanon en Jordanië bereiken ze mensen die voor internationale organisaties vaak onbereikbaar zijn.

Hoe is die wereldwijde kerkelijke hulp georganiseerd? Kerken en kerkelijke organisaties van over de hele wereld vormen samen een wereldwijd netwerk voor noodhulp, de ACT Alliance. ACT staat voor Action by Churches Together, oftewel: Samen Kerk in Actie. Kerk in Actie en ICCO zijn lid van ACT Alliance, net zoals de Grieks-Orthodoxe Kerk, een groot aantal andere kerken in de regio en de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Bij een ramp maken de kerken in het getroffen land de stand van zaken op. Wat voor hulp is er nodig, waar en voor wie? Wat kunnen kerken daarin betekenen? En hoeveel geld is er nodig? Die informatie gaat naar het hoofdkantoor van ACT in Genève. ACT stuurt vervolgens een oproep naar alle aangesloten kerken. Kerken overal ter wereld sturen dan geld naar Genève. ACT stuurt dit weer naar de kerken en organisaties die hulp verlenen in het getroffen land. Zij kunnen hier meteen mee aan de slag. 
Dankzij de steun van onze kerk kunnen kerken in Syrië deze hulp bieden. Doet u mee?
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.