PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
zondag 10 maart - Voorjaarszendingsweek zondag 10 maart - Voorjaarszendingsweek
Zondag 10 maart is de  collecte  voor de
voorjaarszendingsweek van Kerk in Actie

. . . en wel voor:
“Een nieuw begin voor de kerk op Cuba”

Kerk zijn in woord en daad
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu
het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken
groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter
voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de
Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben,
zieken en kinderen met een problematische thuissituatie.
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch
onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten
zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.