PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 

vr 29 november 2019

Workschop bloemschikken "Advent"

Tijdstip: 
 19.15 uur

Uitnodiging workshop ‘Adventsstuk’

Vrijdagavond 29 november
Start 19.30 uur in de Rank
19.15 -19.30 uur inloop met koffie/thee met wat lekkers.

19.30 uur uitleg en daarna aan de slag!
Het ontwerp is eenvoudig, er is hulp aanwezig, dus iedereen kan meedoen.
Wilt u uw eigen snoeischaar mee te nemen, als u die heeft.
Wij vragen voor deze workshop een eigen bijdrage van €5,-

We hopen er een gezellige avond van te maken met een leuk resultaat om mee naar huis te nemen voor tijdens de adventstijd.

Ds. Mazereeuw, Miranda Stelpstra, Alie Greijdanus en Sietske Greijdanus

Onderstaand strookje inleveren uiterlijk vrijdag 15 november bij Sietske Greijdanus, Stasjonswei 6.


%-------------------------------------------------------------------------------

Aanmelding workshop adventsstuk

Naam:  ………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………..

Aantal personen: ………

Wil graag vervoer: ja/nee
 

terug
 


 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.