Voorlopig vieringen nog online Voorlopig vieringen nog online
Gelet op het groeiende aantal besmettingen vindt het moderamen het momenteel nog niet verantwoord om de kerk open te stellen voor fysieke diensten.

We realiseren ons dat bij veel gemeenteleden de geestelijke nood hoog is. De kerkdiensten zijn de komende tijd dus alleen te volgen via kerkomroep.nl of You Tube.  
terug