PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
vertrouwen

vertrouwen
"Vertrouwen"
Als u dit leest zit ik al in Zambia! Wat is de tijd snel gegaan en wat een proces! Vorige keer mocht ik met u delen hoe God mij geroepen heeft. Dit keer wil het graag met u hebben over vertrouwen. In zo’n proces komt het zeker aan op vertrouwen, maar hoe doe je dat eigenlijk?
Het feit dat ik ervoer dat God mij geroepen heeft, maakte dat ik meteen dacht; ‘Als Hij wil dat ik dit ga doen, dan zal Hij er ook voor zorgen dat het mogelijk wordt.’ Op de vraag: ‘stel dat het nou niet lukt?’ kon ik gelukkig antwoorden dat áls dat zo zou zijn, ik ervan overtuigd ben dat er dan een andere weg voor mij geopend zal worden. Vertrouwen hebben is misschien wel ten diepste beseffen dat wat er ook gebeurt en wat we ook op ons levenspad tegenkomen, God altijd voor ons zal blijven zorgen. We mogen immers altijd bij Hem aankloppen? In voor- en tegenspoed!
Psalm 127:1 is voor mij hierin heel belangrijk. ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers….’ Iets wat ik vaak tegen de Heer heb gezegd. En nog steeds! ‘Als U het huis niet bouwt, dan is mijn eigen moeite voor niks!’ Ik wil alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt, maar de Heer zal het wel moeten zegenen. Zo ben ik ook het proces en de voorbereiding in gegaan.
Trainingen, gesprekken, psychologische testen, officiële documenten regelen, presentaties houden, praktische zaken regelen voor thuis en voor Zambia en niet geheel onbelangrijk de fondsenwerving.
Ik kan u zeggen; God hééft tot nu toe het huis gebouwd! Ik viel vaak stil... Stil van het feit dat ik in alle facetten mocht en mag ervaren hoe God mijn roeping wil zegenen. God heeft beloofd wat Hij zou doen en nu mag ik dan ook echt in Zambia aan het werk gaan.
Ook nu komt het weer aan op vertrouwen. Een totaal ander land, een totaal andere cultuur, een totaal andere werkwijze en een totaal andere wijze van omgaan met mensen, iets dat een nederige houding van mij verlangt. Een houding waarin ik Jezus als voorbeeld mag zien en weer zal zeggen; ‘Heer als U dit huis niet zult bouwen, dan zal mijn moeite voor niks zijn….’ Geen vraag maar vertrouwen!

Blijft u me volgen? www.jannieinmission.com
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.