Vergeet u het namenbriefje niet? Vergeet u het namenbriefje niet?
Wie heeft u in gedachten als:
-jeugdouderling en
-ouderling

Er zit een briefje bij het kerkblad van oktober. Graag inleveren voor 19 oktober bij de scriba, Pantsjewier 40.
terug