PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
TENTDIENST zondag 16 juni - 19.00 uur TENTDIENST zondag 16 juni - 19.00 uur
                                                      Zondagavond 16 juni 19.00 uur

                                                                        TENTDIENST

                                                                           verzorgd door                                                                                    uit
                                                                                 Joure
                                                                         met als thema:  


                                                                   "GERESERVEERD"                                                                                                                                                                                                

                                                                De tent is open vanaf 18.30
                                                            koffie, thee en frisdrank staan klaar.
                                                       In de tent zijn een aantal “info-tafels” ingericht.


                                                          de collecte tijdens de dienst is voor

                                                                . . . ‘Jannie in Mission’ . . .
                                                                 zendingswerk in Zambia

                                                           en bij de uitgang voor de onkosten.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.