PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
TENTDIENST - 17 juni - 19.00 uur TENTDIENST - 17 juni - 19.00 uur
Zondagavond 17 juni om 19.00 uur
 
TENTDIENST
met als thema:
 
“. . . Open Tent . . .”
onder leiding van
ds. Marije Mazereeuw
 
 met medewerking van
 
Gospelkoor
The Young Christian Singers
 
 
De tent is open vanaf 18.30, koffie, thee en frisdrank staan klaar.
 
 
De collecte tijdens de dienst is t.b.v. de stichting Zendingsvrienden voor het project:
“Give Hope and Bring Life” van Boukje Fokkema uit Sneek
Sinds 2004 zet zij zich in voor kinderen in nood in Rusland. Het is haar verlangen om Jezus Christus bekend te maken onder deze kwetsbare groep kinderen. Naast het brengen van een boodschap van hoop is het haar verlangen om deze kinderen de zorg, hulp en ondersteuning te geven die zij nodig hebben.
 
De collecte bij de uitgang is voor de onkosten.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.