PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Startavond Gemeente Groei Groepen 2019 - 2020 Startavond Gemeente Groei Groepen 2019 - 2020

 Ook in het nieuwe seizoen gaan we weer van start met de gemeentegroeigroepen. Nog steeds is er behoefte om in een kleine groep in een ongedwongen sfeer het geloof met elkaar te delen. Om dit seizoen in te luiden, houden we op maandagavond 30 september 2019 vanaf 19.30 in de Rank de startavond.  Tijdens deze avond is het de bedoeling dat iedereen aangeeft op welke avond hij/ zij wil. Met medewerking van ds. Mazereeuw gaan we er weer een leuke, inspirerende avond van maken. Aan degenen die niet op de startavond kunnen komen, maar wel willen deelnemen in het nieuwe seizoen de vraag om dit via de mail te laten weten. We vinden het prettig om van te voren te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, dus ook als je komt, graag even een mailtje.
 
We hopen dat jullie weer met z'n allen komen!
Introducees zijn natuurlijk van harte welkom.
 
Email:
 
Met vriendelijke groet,
Yvonne Jongsma & Sjoukje Bouma
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.