PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Alpha-reünie / Introductiedag

Alpha-reünie / Introductiedag
Uitnodiging voor
Alphareünie-introductiedag


Deze Alphareünie-introductiedag zal op zaterdag 9 februari 2019 bij de Seedykstertoer, Zeedijk 8 te Marrum gehouden worden.


Wij, als Alpha-team van de Godeharduskerk te Marrum zijn al sinds 2007 onderweg met Alpha-groepen. De bedoeling van Alpha is om in een korte cursus je (opnieuw) kennis te laten maken met het christelijk geloof. Ontdekken en herontdekken wie God is en wat Zijn bedoeling is met ons bestaan. Voor veel mensen was het volgen van deze cursus een inspirerende ervaring die ze niet hadden willen missen.    Heb je zin om elkaar weer eens te ontmoeten?
Zaterdag 9 februari as organiseert het Alpha-team een reünie-introductiedag. Je bent van harte welkom als je in de afgelopen jaren betrokken bent geweest bij Alpha-cursus. Dat kan zijn als deelnemer, koker, leider of belangstellende. Het maakt niet uit, je bent van harte uitgenodigd!
Op deze dag kunt u heerlijk bijpraten, elkaar ontmoeten, zingen, koffie drinken, en natuurlijk gezamenlijk eten, luisteren naar een spreker en met elkaar in gesprek gaan over geloven. Net als het concept van de wereldwijde   Alpha-cursus dus!
Onze gastsprekers voor deze dag zijn ds.  Marije Mazereeuw en mw. Nelleke Berntsen.
We beginnen deze inspirerende dag om 10.00 uur en sluiten de dag af met een gezamenlijke maaltijd. Opgeven is dus zeker nodig.
We stellen het op prijs als je voor 31 december a.s. laat weten met hoeveel personen je komt. Dit kan door een mailtje te sturen naar:
Alie Hoekstra-Meindertsma, ( of te bellen tel nr. 0518-412654.
Onkosten voor deze dag zijn € 12.50 incl. koffie/thee, lunch en warme maaltijd.  Graag voor 20 januari 2019 overmaken op bank rek nr. NL36 RABO 0340845864  t.n.v. H. Bouma, onder vermelding van Alpha-reünie en je naam en adresgegevens.
Heb je vragen over de Alpha-cursus of wil je, je opgeven voor de cursus? Ook dan kun je mailen naar bovenstaand mailadres. 

 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.