Liturgie zondag 8 november Liturgie zondag 8 november
Orde voor de morgendienst

Voorganger: ds. D. de Boer Leeuwarden
Organist:      Wibe Postma

Zanger:        Jan Struiksma

Inleidende muziek over Ps. 42
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Stilgebed
Lied 42 : 1,2,3 
Bemoediging en Groet 
Als drempelgebed Lied 836: 1,4,5  
Gebed om ontferming 
Glorialied: Lied 755 
Gebed bij de opening van het Woord 
Eerste lezing : Psalm 116 
Lied 138 :4 
Tweede lezing : Romeinen 8  31-39 
Lied 675 : 2 
Verkondiging
Lied  116 :1,2,5,6 
In Memoriam mevr. B. Bouma-Visser
Lied 247: 1
Dankgebed  Voorbeden  Stil gebed  Onze Vader 
Lied 657 
Zegen
Uitleidende muziek over Ps. 
116
terug