Liturgie zondag 7 februari Liturgie zondag 7 februari
Muziek: bewerking over Ps. 86 van Cor van Dijk
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
We luisteren naar: Zoekend naar licht (Lied 1005: 1 en 2) 
Openingsgebed
Kyrie 
Gloria: Zonne en maan (Lied 303)
Schriftlezing: Marcus 1: 21-38
Lied: Hij die de blinden weer liet zien (Lied 534) 
Verkondiging
Lied: Stil, mijn ziel, wees stil (Hemelhoog 433)

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.Refrein:
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.                                 Refrein

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.        Refrein


Collectes
Gebeden met acclamatie: Voorbedelied (Sela), besloten met het gezamenlijk OnzeVader.

Heer, doe meer dan wij kunnen bidden.
Heer, doe meer dan wij kunnen denken.
Laat uw kracht zien. Laat uw liefde merken.

Slotlied: Jezus, meester aller dingen (Lied 352: 1,2,7) 
Zegen
Muziek: bewerking lied 413 van Jan van Weelden
terug