Liturgie zondag 6 september Liturgie zondag 6 september
Welkom en aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
We zingen: Lof zij de Heer (Lied 868: 1 en 2)
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 14: 25-31
We zingen: Jezus, meester aller dingen (Lied 352: 1,2,5,7)
Woorden bij de Schrift
We zingen: Water, water van de doop (Lied 358)
Collectes
Gebeden
Slotlied: Jezus zal heersen waar de zon (Lied 871: 1,2,4)
Zegen, gezongen Amen, lied 416:4

 
terug