Liturgie zondag 6 december Liturgie zondag 6 december
Muziek voor de dienst:    Koraalbewerking 
ps. 119 van H. van Vliet/ C. van Dijk

Welkom
Aansteken van de kaarsen 

Stil gebed
Votum en groet

Aansteken van de 2e adventskaars
Lied psalm 119 vs 1 en 2 (Welzalig wie de recht wegen gaan)
Lezen van Gods geboden
gebed om ontferming en de HG
Loflied psalm 66 vs 1 en 3 (Breek aarde, uit in jubelzangen)
Lezing OT Jesaja 40 vs 1 t/m 11
Orgelspel: 2 variaties “De Heer is mijn Herder” van J. Kroeske. 
Lezen NT 2 Petrus 3 vs 8 t/m 18
Zingen NLB 978 (Aan U behoort o Heer der Heren) vs 1, 3 en 4   

Overdenking  
Zingen lied 769 NLB (Eens als de bazuinen klinken) vs 1,2 en 6
In memoriam Age Douma                         
Zingen lied 913 vs 1 (Wat de toekomst brengen moge)
Gebed  en het  Onze Vader 
Lied 444 (Nu daagt het in het oosten) helemaal.
Zegen  (voorzanger 3 x amen)

Muziek na de dienst: Koraalbewerking  ps. 130 vers 4. van Peter Wildeman

 
terug