Liturgie zondag 19 juli Liturgie zondag 19 juli

Muziek

Welkom en aansteken van de kaarsen

We zingen: Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven (Psalm 8: 1 en 3)

Bemoediging en groet

We zingen: Zonne en maan (Lied 303)

Kyrie

Schriftlezing: Psalm 104

Schriftlied: Gezegend die de wereld schept (Lied 984)

Verkondiging

We zingen: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam (Lied 8a: 1,2,3,4)

Gebeden

Vraag om bijdrage collectes

Slotlied: Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216)

Zegen, gevolgd door het gezongen ‘Amen’ en lied 416: 4

Muziek

terug