Liturgie zondag 4 oktober Liturgie zondag 4 oktober
Inleidende muziek over Ps. 124 

Welkom
Aansteken van de kaarsen
Stil gebed
Lied 84 : 3,6
Votum & groet
Lied 280: 1,2,3,7
Genadeverkondiging
Lied 283: 1,2,4,5
Wetslezing
Lied 25: 6
Gebed verlichting H.G
Lezen Ruth 1: 1-22, tekst vers 22
Lied 974: 1,2,5
Preek
Lied 756: 1,2,6,7
Dankgebed
Slotzang 416: 1,2,3,4
Heenzending met 3x amen gemeente. 

Uitleidende muziek: melodie Israëlisch volkslied 
 
terug