Liturgie Hemelvaartsdag 21 mei Liturgie Hemelvaartsdag 21 mei
Orde van dienst voor donderdag 21 mei 2020 - Hemelvaart

Welkom en aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
We zingen: Op een lichte wolkenwagen (couplet 1), gevolgd door God stijgt blinkend (Psalm 47:2)
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 28: 16-20
Schriftlied: Naam van Jezus, nu verheven (Lied 664)
Verkondiging
We zingen: Al heeft Hij ons verlaten (Lied 663)
Gebeden
Vraag om bijdrage collectes
Slotlied: Kroon hem met gouden kroon (HH 216: 1 en 3)
Zegen, gevolgd door het gezongen ‘Amen’ en lied 416: 4
 
terug