Liturgie zondag 3 januari 2021 Liturgie zondag 3 januari 2021
Inleidend orgelspel over lied 518: Hoe helder staat de morgenster.

Welkom en aansteken van de kaarsen
Zingen lied 444: 1, 4 en 5
Bemoediging en groet
Zingen lied 441: 1
Psalmlezing: Ps. 72: 1 en 2 / 7 en 8 / 10 t/m 13
Zingen lied 477: 3
Kyriegebed en openen van de H. Schrift
Zingen lied 381: 1

Lezen: Jesaja 60: 1 t/m 6
Zingen lied 476: 1 en 4
Lezen: Matteus 2: 1 t/m 12 
Zingen lied 518: 1
Verkondiging en uitleg “Het LICHT van de echte Koning”
Orgelspel
Zingen Ps. 72: 5 en 7

In memoriam Martje Hiemstra-Veenstra, daarna worden het gedachtenissteentje en het lichtje naar de gedachtenistafel gebracht.
Zingen lied 885: 1
Dankgebed en voorbede
Zingen lied 517: 1 en 4
Wegzending
Zingen lied 425

Uitleidende muziek over lied 518
 
terug