Liturgie zondag 31 januari Liturgie zondag 31 januari
Inleidende muziek over de Psalm van de zondag: Ps. 93
Welkom en aansteken kaarsen
Bemoediging
Luisteren naar Ps. 93 uit de nieuwe psalmberijming
Gebed van de zondag
Lezen Daniël 1 (bijbel in gewone taal)
Luisteren naar lied 904: 1, 2 
Het verhaal van Daniël onderbroken met enkele liederen:
Lied 313: 1, 4; Ps. 65: 1; lied 935
We gedenken 
Annegien Brouwer-Smits, 
Theo Boersma en 
Sipkje Hibma-Lautenbach 
met een In Memoriam en een steentje dat naar de gedachtenistafel wordt gebracht.
Luisteren naar lied  “Abba Vader”
Gebeden
Luisteren naar lied 416: 1, 2, 3
Zegenbede
Uitleidende muziek
terug