Liturgie zondag 30 augustus Liturgie zondag 30 augustus
Orgelspel
Welkom
Lied 150a
Gebed
Lezen Psalm 127: 1,2
Zingen lied 979: 12,13,14
Overdenking "Stop met zwoegen"
Zingen lied 905
Gebeden
Zingen lied 423
Zegengroet
 
terug