Liturgie zondag 2 augustus Liturgie zondag 2 augustus
Inleidend orgelspel over Psalm 108, Martin Mans
Lied 108: 1,2
Gebed
Lezen Exodus 14: 5-14
Lied 68: 7
Overdenking "Wees niet bang, God is met je"
Lied 904: 1,4,5
Lied 935 
Lezen Spreuken 3: 5-7
Lied 320: 1,2,3
Overdenking 'Vertrouw op de Heer"
Lied 62c gevolgd door ''k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God"
Lied 185 ELB "Leer mij Uw weg o Heer"
Gebeden
Lied 416
Zegenbede uit lied 363
terug