Liturgie zondag 29 november Liturgie zondag 29 november
Thema: "Verlangen naar de HEER."
Kleur:  Paars


Inleidend orgelspel; variaties over "Nu daagt het in het oosten",
J. Pachelbel
Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen
Stilgebed
Intochtslied 146: 1 en 2
Bemoediging en groet
Aansteken van de 1e Advents kaars
Woorden van LICHT
Loflied 1e Adventslied 447: 1
Psalmlezing voor de zondag 85: helemaal
Antwoordlied 25: 1 en 2
Kyrie gebed en openen van de H. Schrift
Antwoordlied 381: 1
1e Schriftlezing Jesaja 63: 19 B en 64: 1 t/m 9
Antwoordlied 442: 1 en 2
2e Schriftlezing Marcus 13: 24 t/m 37
Antwoordlied 445: 1 t/m 4
Verkondiging en uitleg: "Verlangen naar de HEER."
Orgelspel
Antwoordlied 747: 1, 2, 5 en 7
Dankgebed en voorbede
Slotlied 751: 1, 2 en 5
Wegzending
Antwoordlied 425: 1
terug