Liturgie zondag 28 maart Liturgie zondag 28 maart
Inleidend orgelspel Ps 24:4 Gij poorten, hef uw hoofd omhoog

Welkom en aansteken van de kaarsen
We worden stil voor God
Bemoediging en groet
Over de viering
We luisteren naar psalm 98, couplet 1 en 3
Gebed, uitlopend in het gezongen kyrie

Lezing: Johannes 12: 1-11
We luisteren naar: De geur van mirre (Lied 563: 1)
Vervolg van de lezing: Johannes 12: 12-19
We luisteren naar: Hef op uw hoofden, poorten wijd (Lied 435: 1 en 2)
Verkondiging
We luisteren naar: Alles wat over ons geschreven is (Lied 556: 1,3,5)

Aandacht voor de collectedoelen
Gebeden, besloten met het gezamenlijk gesproken Onze Vader
Slotlied: Wat zou ik zonder U geweest zijn (Lied 800: 1 en 4)
Zegen
Gezongen Amen

Uitleidend orgelspel Lied 435 Hef op uw hoofden, poorten wijd
terug