Liturgie zondag 27 december Liturgie zondag 27 december
Muziek voor de dienst: Bewerking van  "Once, in royal David's city"   
van Nico de Mes

Orgelmuziek
Welkom
Aansteken van de kaarsen

Moment van inkeer en stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 145 : 1 en 2
Gebed om een zegen
Kort inleidend woord bij deze zondag tussen Kerst en Nieuwjaar
Lied 314 : 1 en 3 
We lezen uit de BGT Mattheüs 2 : 1 -12
Lied 476 : 4 
We lezen uit de BGT  Jacobus 2 : 14 – 18 
Gedicht
Overdenking
Lied 518 : 1, 2 en 4 
Belidenis nei Kryst
Lied 834 : 1, 2 en 3
In memoriam mevr. G. Vlasman-Minnema, daarna worden het gedachtenissteentje en het lichtje naar de gedachtenistafel gebracht
Lied 23c
In memoriam mevr. Y. Kalverboer-Idsardi, daarna worden het gedachtenissteentje en het lichtje naar de gedachtenistafel gebracht
Lied 886
Dankzegging en gebeden,  stil gebed en het Onze Vader
Lied 837 : 1 en 4 
Kort gedicht voor de zegen
Zegen
Lied 416 : 1
Op het orgel wordt de melodie gespeeld van lied 416
Bewerking van "O Jezus hoe vertrouwd en goed" van J.E. Newell.

 
terug