Liturgie zondag 23 augustus Liturgie zondag 23 augustus
Muziek
Welkom en aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
Openingslied: God kent jou vanaf het begin (HH 503)
Over de viering 
Gebed
Schriftlezing: De Schepping (Genesis 1)
We zingen: Diep, diep, diep als de zee (HH 327)
Verkondiging
Marit krijgt de zegen mee
We zingen: Van A tot Z (HH 621)
Aandacht voor de collectes
Gebeden
Slotlied: Zie de zon, zie de maan (Lied 8b)
Zegen beantwoord met het gezongen Amen en lied 416:4
Muziek
 
terug