Liturgie zondag 21 februari 2021 Liturgie zondag 21 februari 2021
Muziek voor de dienst:  "Alles wat over ons geschreven is" (556) Bewerking  van J.C. Meischke,
Welkomstwoord.
Aansteken van de kaarsen en stilgebed.

Bemoediging en Groet.
Inleiding op de dienst.
Lied/psalm 91 : 1.
Verootmoedigingsgebed.
Lied/psalm 84 : 6.
Lied 310.

Gebed bij de opening van de Bijbel.
Bijbellezing: Psalm 91. Uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Lied/psalm 91 : 5.
Bijbellezing: Matteüs 4 : 1 t/m 11. Uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Lied 539.

Prediking.
Lied 538 : 1 en 4.
Dankgebed en voorbeden.
Collectes.
Slotlied: 416.
Zegen.

Muziek na de dienst:  "Jezus mijn Heiland" (JdH 62) Bewerking  van L.J.Bergwerff  Lzn
terug