Liturgie zondag 20 december Liturgie zondag 20 december
Muziek voor de dienst: Bewerking van Ps. 89 vers 10 en 11 van Cor van Dijk.
Welkom.
Aansteken van de kaarsen 

Stil gebed
Bemoediging en Groet                   
Aansteken van de adventskaars

Intochtslied: Lied 89: 1 en 6 ‘Ik zal zolang ik leef……’
Verootmoedigingsgebed
Lofzang: Lied 868: 1, 2 en 5 ‘Lof zij de Heer, de almachtige….’
Gebed om de opening van het Woord
Lezing: 2 Samuël 7: 1 t/m 11
Lezing: Lucas 1: 26 t/m 38
Liedboek 473 ‘Er is een roos ontloken…’ 
Overdenking.
Liedboek  Lied:  825: 1, 2, 3 en 5  ‘De wereld is van Hem vervuld….
Dankgebed voorbeden en onze Vader.
Collecte 
Slotzang:  Lied:  864: 1, 2 en 5  ‘Laat ons de Heer lofzingen…’
Zegenbede beantwoord met gezongen  ‘Amen, amen, amen’
Muziek na de dienst: "Tuba tune en koraal over De lofzang van Zacharias"  van Peter Wildeman.


 
terug