Liturgie zondag 18 oktober Liturgie zondag 18 oktober
Welkom
-Stil gebed
-Lied 906: 1,6
-Bemoediging en groet
-Lied  906 : 8 (het zingen van dit vers is tevens ook het drempelgebed)
-Gebed om ontferming
-Glorialied Lied 146 :4,5
-Gebed bij de opening van het Woord
-Eerste lezing : Jakobus 1  2-4 en 12-18
-Lied 919 :1,4
-Tweede lezing  :Lucas 11  1-4
-Lied 370
-Prediking
-Lied 799 :1,2,5
-Dankgebed  Voorbeden  Stil gebed  Onze Vader
-Lied 835
-Zegen
 Amen
terug