Liturgie zondag 22 november Liturgie zondag 22 november
Muziek voor de dienst: 
orgelspel over ‘You raise me up’ en ‘De kracht van uw liefde’


Woorden van welkom
Aansteken van de kaarsen
We worden stil voor het aangezicht van God
Bemoediging en Groet

We luisteren naar het Aanvangslied: Lied 769 vers 1,2 en 3
Smeekgebed

We luisteren naar het Glorialied: Lied 747 vers 1, 4 en 6

Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste Bijbellezing: Psalm 97
We luisteren naar het lied ‘10.000  redenen tot dankbaarheid’
Tweede lezing uit het evangelie naar Marcus
; Marcus 13: 14-20; 24-29/31


We luisteren naar: Lied 462 vers 1 en 2
Overdenking
Orgelspel

We luisteren naar: Lied 462 vers 4 en 5

 
terug