Liturgie zondag 14 februari Liturgie zondag 14 februari
Muziek: Heer, uw licht en uw liefde schijnen, D. Sanderman
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
We luisteren naar: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Opwekking 334)

1. Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

2. Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.                         Refrein.
3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.                        Refrein.

Openingsgebed
Kyrie en gloria: Wij komen hier ter ere van uw naam (Lied 274) 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 13
Lied: Liefde, eenmaal uitgesproken (Lied 791) mel. Lied 745 
Verkondiging
Lied: Ik zal er zijn (Hemelhoog 460: 1 en 2)

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Refrein:
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.                            Refrein

Collectes
Gebeden besloten met het gezamenlijk OnzeVader.
Slotlied: Groot is uw trouw, o Heer (Lied 885) 
Zegen
Muziek: Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat (Lied 754)
terug