Liturgie zondag 13 september Liturgie zondag 13 september
Voorganger: dhr. U. Zwaga, Mantgum
thema: "Vergeven, hoe doe je dat?"

kleur:  Groen

Inleidend orgelspel: Cantilena, J. Rheinberger
Welkom 
Kaarsen worden aangestoken

Stil gebed
Zang: lied 864: 1 en 2
Bemoediging en groet
Zang: lied 864: 4 en 5
Psalmlezing voor de zondag 103: 8 t/m 14
Zang: lied 867: 1
In memoriam Angela Catharina Wierstra- de Hooge
Refrein opwekking 488: 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.

Kyriegebed en gebed voor de kinderen in de Rank en
openen van de Heilige Schrift
Zang: lied 381: 1
Het lezen van de Tien Leefregels
Zang: lied 119: 37
1e Schriftlezing Exodus 32: 7 t/m 14
Zang: lied 361: 1, 2 en 3
2e Schriftlezing Matteüs 18: 21 t/m 35
Zang: lied 361: 4, 5 en 7
Verkondiging en uitleg "Vergeven, hoe doe je dat?" 
Zang: lied 912: 1 en 2
Dankgebed en voorbede
Zang: slotlied 912: 3, 5 en 6
Wegzending
Zang: dhr. Zwaga zingt lied 425: 1

Collecte bij de uitgang
Uitleidend orgelspel: "Houd mij vast, laat Uw liefde stromen" 
terug