Liturgie viering zondag 19 april Liturgie viering zondag 19 april
Welkom en aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
We zingen: Zing halleluja, hemel en aarde, zing (Lied 648: 1)
Gebed
Schriftlezing: Lucas 24: 13-35
Schriftlied: Ik klem mij vast aan uw getuigenis (Psalm 119: 12)
Verkondiging
We zingen: De Heer is mijn herder (Lied 23b: 1,4,5)
Gebeden
Slotlied: Zolang wij ademhalen (Lied 657: 1 en 4)
Zegen, gevolgd door het gezongen ‘Amen’ en lied 416: 4
terug