Liturgie oudejaarsavond 31 december -19 uur Liturgie oudejaarsavond 31 december -19 uur
Inleidende muziek: Sinfonia, J.S. Bach

Welkom en aansteken kaarsen
Lezing enkele verzen van Psalm 90 uit nieuwe psalmberijming
Zingen lied 90a  O God die droeg ons voorgeslacht
Gebed
Zingen lied 902: 1, 5

Lezing uit Lukas 17: 11-17 (Frysk)
Zingen gezang 71 uit het vorige liedboek  “Jezus wandlend langs de wegen”
Overdenking met als thema ‘Ga in geloof de grens over en dank God’

Zingen lied 245  ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
Dank- en voorbeden
Zingen lied 423  Nu wij uiteengaan
Zegenwoorden

Uitleidende muziek: lied 248 De dag (het jaar) door Uwe gunst ontvangen is weer voorbij…
 
terug