Liturgie kerstnachtdienst 22 uur Liturgie kerstnachtdienst 22 uur
Orgelspel: Kerstmuziek van meerdere 
Nederlandse organisten.
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 505:1
Kyriegebed
Lied 506:1, 4
Gebed bij de opening van de Schriften
1e Bijbellezing  Jesaja 8:23b-9:1-7;
Lied 444 vers 1 en 2
2e lezing Titus 2:11-14
Lied 479 vers 1 en 2
Lezing van het Kerstevangelie
Lucas 2:1-7
Lied 471: 1
Lucas 2:8-12
Lied 477: 1 
Lucas 2:13-16
Lied 486: 1
Lucas 2:17-20
Lied 487: 1
Verkondiging
Orgelspel
Lied 498 vers 1 en 4
Dienst van de gebeden
Lied 483
Wegzending en zegenbede
Ere zij God 
terug