Laatste zondag kerkelijk jaar (besloten kring) Laatste zondag kerkelijk jaar (besloten kring)
In verband met de Corona regels is er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de kerk. Deze plaatsen zijn, na opgave, gereserveerd voor familie en bekenden van de overleden gemeenteleden die zullen worden herdacht. 

De gemeente wordt vertegenwoordigd door de wijkouderlingen. Daarmee is het maximale aantal plaatsen bezet. Dat betekent dat overige gemeenteleden deze zondag niet persoonlijk bij de dienst aanwezig kunnen zijn. 


U wordt van harte uitgenodigd de dienst thuis mee te beleven. De dienst wordt uitgezonden via kerktelefoon, kerkomroep.nl en na afloop ook via ons you-tube kanaal PKN Marrum.

 
terug