Nieuwe maatregelen Nieuwe maatregelen
Ongetwijfeld heeft u gehoord dat er weer beperkt kerkdiensten gehouden mogen worden. Dat gaat echter niet zomaar. De Protestantse Kerk in Nederland heeft voorgeschreven dat iedere gemeente eerst een gebruiksplan moet opstellen om de veiligheid te waarborgen. Daar gaan we mee aan de slag.

In de zomerperiode, tot 1 september, kiezen we daarom voor alleen online diensten. Daarbij speelt ook de veiligheid van het samen zingen. We gaan door met het uitzenden van vieringen via Kerkomroep, kerktelefoon en YouTube. 

De erediensten worden in de komende tijd afwisselend geleid door onze predikante en de Liturgie Commissie.


 
terug