PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 

do 7 maart 2019

Koffiedrinken ouderen

Locatie: 
 de Rank
Tijdstip: 
 9.30 uur

KOFFIEOCHTEND    7maart  a.s.
Met elkaar een kopje koffie drinken met wat lekkers.
Het is elke keer weer mooi om een moment samen te zijn en de ander te ontmoeten.
Even bijkletsen of juist een luisterend oor bieden.
Het kan allemaal tijdens de koffieochtend.
Het is ontmoeten zonder moeten
Elkaar zien en horen geeft verbondenheid
Donderdag 7 maart  staat om 9.30 uur de koffie weer klaar in de Rank en is iedereen welkom.
Wij hopen weer op een mooie ochtend.

Wilt u worden opgehaald??
Belt u gerust met
Marijke Korenblik, Kopkewier 18         411579   
Annie Hoekstra,     Ringweg 27b           412377  
Namens de activiteitencommissie v.d. diaconie
 

terug
 


 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.