PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Kindernevendienst

Kindernevendienst

In de consistorie wordt een verhaal verteld uit “Vertel het maar”. Dit is een handboek voor de kindernevendienst wat ook het leesrooster van het kerkelijk jaar volgt.
Na het verhaal kunnen de kinderen kleuren, puzzelen of knutselen.
Twee keer per jaar, dit is met kerst en Pasen, volgen we een project uit “Vertel het maar”. Dit project is voor alle mensen in de kerk te volgen met vaak een leuke presentatie op de beamer en/of uitgebeeld in de kerk. De kinderen werken dan tijdens de kindernevendienst verder aan het project.
De kindernevendienst heeft op de Avondmaalstafel voor in de kerk een kaars staan. Deze kaars wordt voor we de dienst verlaten aangestoken aan de grote paarskaars, zo gaat het licht symbolisch mee naar de kindernevendienst.

 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.