PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Kerstmis 2014 Kerstmis 2014
“VREDE en LIEFDE BRENGEN - IS VREDE en LIEFDE ONTVANGEN”
Beste gemeente en dorpsgenoten,
 
“Kerstmis, licht in de duisternis”
 
Kerstmis vieren in 2014?
 
In de donkere wereld met zoveel ellende?
 
Verdriet, eenzaamheid, oordelen en veroordelen?
 
Oorlog, geweld, haat en nijd?
 
Een tijd van verwarring en ongeduld.
 
Ja … we kunnen samen Kerstmis vieren, ook in deze tijd. Deze donkere tijd betekent de opmaat naar het licht. Wanhoop mag niet het laatste woord hebben.
 
Kerstmis, tijd voor samen.
 
In deze tijd van druk, druk, druk ……Ons leven zo vol. Geen tijd, weinig rust. We hollen door. Als we niet uitkijken, leven we ieder voor zich. Zo zijn we met velen, en zo zijn we vaak alleen omdat we langs elkaar heen leven. De kerstperiode biedt een mooie gelegenheid om na te denken hoe we ons zelf willen verbinden met de grote en kleine wereld om ons heen. Daarnaast is december ook de cadeaumaand. Daarom voor u deze `Tsjerke-twirre` cadeau. Het is een klein cadeautje om van te genieten. Het kerkblad wil meer zijn. Het wil iedere inwoner van Marrum-Westernijtsjerk inspireren over het “Verhaal”. De geboorte van Jezus heeft een wereldwijde boodschap voor een ieder. Alleen waar hemelse wijsheid handen en voeten krijgt kan aards geluk ontstaan. Levenskunst bestaat voor een belangrijk deel in het vinden van de juiste balans; tussen alleen en samen, hoofd en hart, hemel en aarde. Met kerst mag die balans even doorslaan naar samen. Komt allen te samen. Een mooie oproep van een oud Kerstlied……….
Komt …Avondbloemen, Nachtvlinders, Luchtspiegels, Achterblijvers, Voorvechters.
Komt allen te samen, Jubelend van onvermogen.
Met onze struikelende gedachten, ons verleden.
Ons teleurgesteld verlangen en ons kinderlijk geloof.
Dat als een waakvlam ergens diep in gedachten lucht vindt om licht te geven.
Komt allen te samen. Om het feest te vieren, het feest te delen.
Laat ons drinken, op wat we niet begrijpen.
Want in het alleen zijn,
Zijn wij niet alleen.
Maar samen.
Tot het eind ter tijden …..
 
Komt allen te samen naar de Godeharduskerk van ons dorp, er is veel te vieren en te delen. Ik wens u/jou mooie waardevolle samen-momenten in deze kersttijd. Ook voor u/jou die het moeilijk heeft wens ik alle kracht, sterkte en zegen toe.
Utnamme fan de tsjerkerie segene krystdagen en
lok en seine foar 2015.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.