PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Kerst 2013 Kerst 2013

Beste Gemeente en Dorpsgenoten van Marrum/Westernijtsjerk,
KERST 2013………..
Kerstmis 2013 nog enkele weken en we vieren weer kerst, elk jaar hetzelfde verhaal? Welnee, geen dag is dezelfde geweest in 2013 dus ook deze kerst zal anders zijn dan vorig jaar. Alleen de betekenis van Kerstmis zal altijd hetzelfde blijven.

Kerstmis; een tijd van verwachting. Wat verwacht u/jij er eigenlijk van? Verwacht je een echt feest? Er zal reden moeten zijn om feest te vieren; feest vieren en dat in deze wereld met vele natuurrampen en oorlog. Met haat en nijd, met ongeduld en onbegrip. Met verdriet en eenzaamheid, met egoïsme en weinig respect. Toch een Feest? De reden om kerst te vieren kan er alleen zijn als je de vraag weet te beantwoorden, wat je ervan verwacht. Kerstfeest: Godsopenbaring aan mensen.

U verwacht misschien wel zoiets van; dat God op een of andere manier zal laten zien dat Hij met u/jou persoonlijk iets te maken heeft. Maar had u dat zo gedacht? Of liever wat idealistischer wat meer van deze tijd hip, hot of meer zichtbaar, een soort geheimzinnige ingreep, een gebeurtenis op een heel hoog geestelijk peil, iets geweldigs, iets diepzinnigs? Zoiets als Kerstmis had u van God niet verwacht. U zou Gods boodschap liever laten brengen door zo`n wijze uit het oosten dan door een kind. Ook voor u/jou begint alle wijsheid en alle verwachting van het leven bij dit Kind, dat alles goed maakt. Niet begrepen? Geloof het maar. Geloven is aanvaarden en vertrouwen. Geloven is gewoon jezelf zijn met je twijfels en je vragen niet alleen met Kerst maar elke dag. Geloven is brood voor onderweg. We zijn bevoorrechte mensen om feest te vieren in de kerk in vrede en vrijheid. Kom in de kerk. Kom tot rust in de kerk. Kom op adem in de kerk. De kerk; onze `Godehardus` is voor iedereen. U/jij komt toch ook?    

Als een zon……
Uw eerste woord – er zij licht
hoe lijfelijk waar mens ongehoord
als een zon straalt uw zoon,
uw innigste gebaar, uw liefste droom,
mens onverdeeld, mens naar uw beeld.
O God die ons tooit, licht licht.
uw vriendelijk aangezicht – God die ons voltooit.
Utnamme fan de tsjerkerie segene krystdagen, mei lok en seine foar 2014. Wy tinke oan minsken dy’t tsjusternis om harren hinne ha.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.