zo 8 dec 2019  om 9:30
Voorganger: Ds. P. Beintema - Dokkum
Kerkdienst - 2e Advent

Collecte: 1e Diaconie: Eigen Diaconie, 2e Kerkelijke Arbeid

terug